JOBS PTIT

Job Information Portal for PTIT Students

Accurate and Reliable Job Information from Partners of the Posts and Telecommunications Institute of Technology

process

Job Suggestions

Hà Nội, Việt Nam

10.000.000đ - 18.000.000đ /month

Office

Hà Nội, Việt Nam

5.000.000đ - 8.000.000đ /month

Fulltime

Senior Software Engineer, Media Codec/Processing

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Samsung Việt Nam

Hà Nội, Việt Nam

From 25.000.000đ /month

Office

Hà Nội, Việt Nam

8.000.000đ - 14.000.000đ /month

Office, Fulltime
9 application(s)

Hà Nội, Việt Nam

Attractive

Hà Nội, Việt Nam

Attractive

Hà Nội, Việt Nam

Attractive

Hà Nội, Việt Nam

Attractive

Hà Nội, Việt Nam

Attractive

Hot Job TopCV is for you

All 43,599 jobs

Partner

Review of the Career Portal at the Academy

Mr. Do Tien Toan

The job postings are of high quality and are regularly updated by employers. The smart and intuitive search tool helps quickly find job opportunities that match one's abilities, saving time.  

Mr. Do Tien Toan

Student

Mr. Luong Anh Tu

This is a convenient job search website, accessible anytime, anywhere, making it easy to search for jobs by industry, location, and desired salary that match one's abilities. Employers update regularly, providing many opportunities for young candidates and easy connectivity with them.  

Mr. Luong Anh Tu

Student

Mrs. Ha Thi Dao

The portal features an intuitive interface, easy navigation, and user-friendly design. It includes smart filters based on location, industry, etc., making job search effortless. Jobs are updated promptly and regularly, with competitive salary ranges.

Mrs. Ha Thi Dao

Student

Quick Career Tips

Bạn là ai khi xung quanh toàn người giỏi?

Super Admin

Mar 20, 2024

Bạn là ai khi xung quanh toàn người giỏi?

Ngày nay, thương hiệu cá nhân là một khái niệm không còn xa lạ, đặc biệt đặc biệt là với giới trẻ nói chung và các bạn sinh viên nói riêng. Nó đơn giản là thứ giúp phân biệt bạn với hàng trăm, hàng nghìn hay hàng tỷ người khác. Chỉ cần nhắc tới một đặc điểm, một lĩnh vực, một ngành nghề hay một hoạt động nào đó là tự khắc một cái tên “có thương hiệu” hiện ra.

Read more
Trắc nghiệm MBTI để làm gì ?

Super Admin

Mar 20, 2024

Trắc nghiệm MBTI để làm gì ?

rắc nghiệm tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) là một phương pháp sử dụng hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm để phân tích tính cách con người. Kết quả trắc nghiệm MBTI chỉ ra cách con người nhận thức thế giới xung quanh và ra quyết định cho mọi vấn đề trong cuộc sống.

Read more
Một số mẫu CV dành cho sinh viên CNTT

Super Admin

Mar 20, 2024

Một số mẫu CV dành cho sinh viên CNTT

Dưới đây là một số mẫu CV cho sinh viên thực tập nổi bật để các bạn có thể tham khảo:

Read more